Category: Thủ thuật tin học văn phòng

Hướng dẫn tính số năm bằng hàm YEARFRAC

Trong bài viết này, HiCongnghe.com sẽ hướng dẫn bạn cách tính số năm bằng hàm YEARFRAC. Công thức tính số năm bằng hàm YEARFRAC Hàm YEARFRAC có công thức như sau: =YEARFRAC(ngày bắt đầu, ngày …