Tổng hợp 100 link kháng nghị Facebook

Tổng hợp 100 link kháng nghị Facebook

Bài viết tổng hợp 100 link kháng nghị facebook: Từ kháng nghị tài khoản quảng cáo tới kháng nghị page, kháng nghị tài khoản cá nhân… Kháng thường:  https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 Kháng 6 số + 4 …
Site phủ định trong Google Adwords GDN

Site phủ định trong Google Adwords GDN

Google adwords GDN có độ phân phối rất rộng, trong đó có rất nhiều website mà người dùng lập ra chỉ nhằm mục đích kiềm tiền Adsense nên tìm đủ mọi cách để người dùng …